Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Aktualnie w Polsce dokonywana jest reforma oświaty i szkolnictwa wyższego. Reforma ta wprowadzana jest w/g Standardów Europejskich.. W UE zdefiniowano pewne standardy co do organizacji procesu kształcenia, jego treści metod dydaktycznych i sposobu sprawowania nadzoru. Standardy Europejskie przyjęło obok Polski jeszcze 37 innych krajów. W proce ten weszło więc jeszcze kilka krajów spoza UE.

Co jest ważne dla Polski? W Polsce propozycja UE jest odczytywana jako zmiana sprawozdawczości. Dotychczas prowadzone prace w większości nie obejmują zmiany treści i metod kształcenia.

Poniżej zamieszczam dwie prezentacje mające na celu unaocznienie, że proponowane przez UE zmiany są znacznie głębsze niż nam się to wydaje. Chciałbym też dodać, że dzięki wysiłkowi administracji państwowej zmiany reformy od strony legislacyjnej została dobrze przygotowana i zrealizowana. Na niektórych slajdach zamieszczam adresy rozporządzeń opisujących potrzebne zmiany. Nadal problemem pozostaje zdolność naszego systemu oświaty i szkolnictwa wyższego do zrealizowania w praktyce projektu europejskiego."

A oto prezentacje:
  1. Europejskie Standardy Kształcenia (ESK) w Polsce - pobierz plik ppt
  2. Zmiana koncepcji funkcjonowania szkoły według Europejskich Standardów Kształcenia - pobierz plik ppt


« WRÓĆ

|
Dodaj komentarz
Imię

Komentarze
2012-05-21 09:04:22 - Iza Łęcka
wydaje mi się to ciekawe, szkoda, że u nas reformy przychodzą zawsze za późno
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]