Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Praca naukowa - Udział w konferencjach ogólnopolskich

Duchowy Wymiar Człowieka.
Łódź 8 - 9 VI 2009. Wygłoszony referat: Metodyka psychoterapii jako metodologia nauki po-postmodernistycznej.

Perspektywy Pedagogiki Podmiotu.
Łódź: 10-11 I 2007. Wygłoszony referat: Podmiotowość rozumiana jako świadomość sprawczości.

III Ogólnopolska Konferencja Twórczości ? Kreatywność kluczem do sukcesu?.
Warszawa - Bronisławów: 21 X 2005. Wygłoszony referat: Audyt jako sposób wspierania twórczych zachowań w firmie.

Konferencja Podmiotowości Procesów Społecznych.
Łódź: 27 XI 2003. Wygłoszony referat: Między Homo Sovieticus a tradycją Solidarności.

II Ogólnopolska Konferencja ? Innowacje w Edukacji Akademickiej?.
Spała: 27-29 VI 2002. Wygłoszony referat: Koncepcja uniwersytetu a podmiotowość człowieka.

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych i Kongres Uczelni Niepaństwowych.
Warszawa-Białystok: 29-30 IX 2001. Wygłoszony referat: Koncepcja kształcenia podmiotowego wprowadzona w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.

IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny ? Pedagogika i edukacja wobec wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie.
Olsztyn: wrzesień 2001. Wygłoszony referat: Założenia pedagogiki twórczości.

I Ogólnopolska Konferencja ? Innowacje w edukacji akademickiej?. Spała: 25-27 VI 2001
Wygłoszony referat: Świadomość podmiotowości.

Kultura w rozwoju społeczności lokalnej.
Łódź: kwiecień 2001r. Wygłoszony referat: Wartości a wykraczanie poza posiadane możliwości człowieka.

II Krajowa Konferencja Naukowa ? Twórczość i wartości w działaniach praktycznych?.
Łódź: 23 III 2001. Wygłoszony referat: Świadomość wartości drogą do zamierzonego ulepszania dokonywanych wyborów.

Skuteczność i etyczność działań. Konferencja Naukowa dla uczczenia 100-lecia prakseologii.
Warszawa: 29 X 1998. Wygłoszony referat: Prakseologiczne ujęcie kategorii twórczości.

III Konferencja ? Twórczość w praktyce?.
Zakopane:6-9 IX 1998. Wygłoszony referat: The specifics of the Curriculum at the Higher School of Humanities and Economy in Lodz.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ? Twórczość jako wymiar sztuki kierowania?.
Kazimierz Dolny: 21-22 V 1994. Wygłoszony referat: Zarządzanie innowacyjne - koncepcja R.Burnnsidea.

Problemy Psychologiczne i Pedagogiczne Dziecka Zdolnego i Możliwości Stymulowania Rozwoju.
Stara Dąbrowa - Warszawa: 18-19 II 1993. Wygłoszony referat: Stymulowanie twórczego i harmonijnego rozwoju człowieka.

Wartości - Wolność - Odpowiedzialność. Konferencja Ogólnopolska.
Katowice: 17-18 VI 1993. Organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i UŚ. Wygłoszony referat: Wartościowanie w sytuacjach twórczych.

XXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Łódź: 12 IX 1990. Wygłoszony referat: Przebieg aktu twórczego. Prowadzony warsztat: Trening możliwości twórczych.

Aktywne formy edukacji.
Spała: czerwiec 1990. Trening możliwości twórczych.

Między myślą a gestem. Sesja naukowa.
Teatr Wielki w Łodzi: 18 V 1987. Wygłoszony referat: Sztuka jako wzrastanie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.? Ekonomiczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju wynalazczości.
Łódź 1986. Wygłoszony referat: Wspomaganie rozwoju wynalazczości poprzez trening możliwości twórczych. STASIAK, M.K.: How to teach trainers of creative abilities?. Creativity in Parcatice. An International Conference on Creative Management, Problem-Solving, Consulting, Sulejow: June 1989.

STASIAK, M.K.: Założenia do klasycznej i alternatywnej formy edukacji. II Międzynarodowa Konferencja „Edukacja alternatwna. Dylematy teorii i praktyki“. Łódź: 12-14. 10. 1995.

STASIAK, M.K.: Kształtowanie umiejętności twórczych. Międzynarodowa Konferencja „Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Koncepcje. Problemy. Perspektywy.“ Warszawa-Konstancin: 19-21.05.1997.

STASIAK, M.K.: The Autonomous Human Being and Activity Awareness. IV Międzynarodowa Konferencja „Twórczość w biznesie i edukacji“. Zakopane: wrzesień 1999.

STASIAK, M.K.: Subject Conscious of His Subjectivity and His Wilful Creative Acting. V Międzynarodowa Konferencja „Twórczość w biznesie i edukacji“. Zakopane: wrzesień 2000.

STASIAK, M.K.: Theory of Subjective Education Put into Practice at the Academy of humanities and Economics in Lodz. VI Międzynarodowa Konferencja „Twórczość w biznesie i edukacji“. Łódź: wrzesień 2001.

STASIAK, M.K.: Nauczanie wiedzy a kształcenie dyspozycji podmiotowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. Międzynarodowa Konferencja „Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnoza. Metodyki.“ Warszawa-Konstancin: 15-17.05.2001.

STASIAK, M.K.: Achieving Success through Wilful Creativity. The 8th Bi-annual Conference of The International Society for the Study of Work and Organizational Values. Warszawa: 24-27.06.2002.

STASIAK, M.K.: The Heritage of Solidarity. The International Conference Eastern European Countries and the Challenges of Globalization. Poznań: 23-25.01.2003

STASIAK, M.K.: Podmiotowość a sprawność działania grup społecznych. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Podmiotowość w Edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego’. Trzcianka: 11-12.12.2003.

STASIAK, M.K.: Three models of man and three models of his evolution. 9th European Conference on Creativity and Innovation ‚Transformations‘. Łódź: 4-7.09.2005.