Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Praca naukowa - Udział w konferencjach międzynarodowych

EACI - 11: 11th European Conference on Creativity and Innovation. "Make it happen". Brussels: 28-30 X 2009.
Wygłoszony referat:The structure of creative development training.

The 52nd Annual International Creative Problem Solving Institute. Chicago: 25-30 VII 2006.
Wygłoszony referat: Audits - Engaging All Employers Creativity.

EACI-9: 9th European Conference on Creativity and Innovation ? Transformations?.
Bronisławów: 4-8 IX 2005. Wygłoszony referat: Subject Centered Leadership.

The 15th International Meeting of University Administrators Conference.
Pekin: 22-26 VIII 2004. Wygłoszony referat: The General Outline of University vs. Subjectivity of a Human Being.

The 50th Annual International Creative Problem Solving Institute.
NY Buffalo: 20-25 VI 2004. Wygłoszony referat: Audit.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ? Podmiotowość w Edukacji Ery Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego?.
Trzcianka: 11-12 XII 2003. Wygłoszony referat: Podmiotowość a sprawność działania grup społecznych.

The International Conference ? Eastern European Countries and the Challenges of Globalization?.
Poznań: 23-25 I 2003. Wygłoszony referat: The Heritage of Solidarity.

The 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values.
Warsaw: 24-27 VI 2002. Wygłoszony referat: Achieving Success Through Wilful Creativity.

Konferencja ? IDEA SAFARI?.
Enschede: 9-12 XII 2001. Wystawiana prezentacja: M.K.Stasiak, Achieving success through willful creativity.

VI Międzynarodowa Konferencja ? Twórczość w biznesie i edukacji?.
Łódź: wrzesień 2001. Wygłoszony referat: Theory of Subjective Education Put into Practice at the Academy of Humanities and Economics in Lodz.

Międzynarodowa Konferencja ? Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnoza. Metodyki.?
Warszawa - Konstancin: 15-17 V 2001. Wygłoszony referat: Nauczanie wiedzy a kształcenie dyspozycji podmiotowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.

V Międzynarodowa Konferencja ? Twórczość w biznesie i edukacji?.
Zakopane: wrzesień 2000. Wygłoszony referat: Subject Conscious of His Subjectivity and His Wilful Creative Acting.

IV Międzynarodowa Konferencja ? Twórczość w biznesie i edukacji?.
Zakopane: wrzesień 1999.Wygłoszony referat: The Autonomous Human Being and Activity Awareness.

Międzynarodowa Konferencja ? Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Koncepcje. Problemy. Perspektywy.?
Warszawa - Konstancin: 19-21 V 1997. Wygłoszony referat: Kształtowanie umiejętności twórczych.

II Międzynarodowa Konferencja ? Edukacja Alternatywna. Dylematy teorii i praktyki.?
Łódź: 12-14 X 1995. Wygłoszony referat: Założenia do klasycznej i alternatywnej formy edukacji.

Konferencja Międzynarodowa ? Edukacja Alternatywna - Dylematy Teorii i Praktyki.?
Dobieszków: 15-17 X 1992. Plakat: Przez akt twórczy do wolności.

Konferencja Międzynarodowa ? Rozwój i metody stymulacji twórczej osobowości?.
Łódź - Uniejów: 20-23 V 1992. Wygłoszony referat: Kierunki badań nad twórczością.

EACI-3: The 3rd European Conference on Creativity and Innovation ? Learning from Practice?.
Nordwijk am Zee: 15-18 XII 1991. Wygłoszony referat: In Front of Values.

The 2nd International Conference on Work Values in Managerial Activities, in Forecasting and in Shaping of Manpower.
Prague, 19-22 VIII 1990. Wygłoszony referat: The Concept of Creativity Valuation.

EACI-2: The 2nd European Conference on Creativity and Innovation ? Learning from Practice?.
Nordwijk am Zee: 10-13 XII 1989. Wygłoszony referat: The Process of the Creative Act

Creativity in Practice. An International Conference on Creative Management, Problem-Solving, Consuting.
Sulejów: czerwiec 1989. Wygłoszone referaty: 1.How to Teach Trainers of Creative Abilities? 2.Wilful Creativity. Prowadzony trening: Training of Creative Abilities.

I International Conference on Work Values. Budapeszt: 26-29 VI 1988.
Wygłoszony referat: The Circular Structure of Creative Acting.

STASIAK, M.K.: Participating management, the concept of an audit, CLADEA, Montpellier:10-13.09.2006.

The 6th International Conference on Work Values and Behaviour ISSWOV. Istanbul: 12-15.07.1998.

The 13th International Meeting of University Administrators IMUA 2001. Helsinki: 19-23.08.2001.

The 8th International Conference of European University Information System EUNIS 2002. Porto: 19-22.06.2002