Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Konferencje i szkolenia - Bieżąca aktywność szkoleniowa

Bieżące szkolenia ? terminy wyznaczane na zamówienie:

Stać się odkrywcą wyobraźni. Twórczość przyjazna uczniom.
Jak stymulować twórczy rozwój ucznia?
Autoprezentacja jako pomoc w budowaniu autorytetu
Komunikacja bez przemocy czyli wykorzystanie teorii M. Rosenberga w pracy nauczyciela
Pedagog sympatyczny i pomocny. Kontakt z klasą w sytuacji pomagania
Docendo discimus, czyli skuteczna nauka poprzez zabawę
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole
Smak i sens edukacji. Zachęcanie ucznia do rozwoju
Techniki plastyczne w nauczaniu początkowym - warsztaty dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego
Recykling w sztuce - wykorzystanie materiałów nieorganicznych na zajęciach plastyki
Wyobraźnia jako przedmiot kształcenia na lekcjach plastyki
Zarządzanie czasem jako pomoc w organizacji czasu pracy nauczyciela
Jak nauczyć uczniów zarządzania czasem
"Idąc własną drogą" czyli jak pomóc uczniowi odkryć jego potencjał
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela
Radzenie sobie ze stresem wśród uczniów - szkolenie dla nauczycieli
Grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców - czyli jak znaleźć rozwiązania dla sytuacji trudnych wychowawczo
Rola wychowawcy w budowaniu pozytywnych relacji rodzic-dziecko
Proces grupowy w klasie - trudności z niego wynikające, jak sobie z nimi radzić
Komunikacja w szkole
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w klasie szkolnej
Studia pedagogiczne... i co dalej?
Projektowanie i realizacja innowacji oświatowych
Projekty edukacyjne jako forma planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych
Rola ilustracji w edukacji, wychowaniu i terapii dzieci i młodzieży
Twórczy nauczyciel twórczego ucznia
Opracowywanie autorskich publikacji przez nauczycieli