Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Polski system edukacyjny nadal uczy powtarzalności, sztampy, bycia zależnym i podległym, a nie twórczym, innowacyjnym i nietypowym. Nie przekazuje umiejętności, które na współczesnym rynku pracy pozwalają osiągnąć sukces.

Młodzi ludzie zazwyczaj wybierają szkołę po to, żeby nauczyć się jakiegoś zawodu: mechanika, socjologa, pedagoga.

Na czym polega koncepcja zawodu? Polega na tym, że jest znany repertuar problemów charakterystycznych dla danego zawodu i repertuar rozwiązań tych problemów. Np. dla pedagoga jest to niesforny uczeń, czy uczeń z ADHD. I po to się studiuje, aby nauczyć się, jak reagować na konkretną sytuację, np. problemy z niesfornym uczniem. Z kolei inżynier, na przykład, uczy się, jak zaprojektować i wykonać most. Most jest powtarzalną sytuacją, więc można mieć przeświadczenie, że zna się stałe sposoby rozwiązania takiego problemu. Oczywiście ma to sens. Ucząc się lub studiując poznajemy, jak rozwiązywać problemy i jak reagować na konkretne sytuacje.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]