Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Aktualnie w Polsce dokonywana jest reforma oświaty i szkolnictwa wyższego. Reforma ta wprowadzana jest w/g Standardów Europejskich.. W UE zdefiniowano pewne standardy co do organizacji procesu kształcenia, jego treści metod dydaktycznych i sposobu sprawowania nadzoru. Standardy Europejskie przyjęło obok Polski jeszcze 37 innych krajów. W proce ten weszło więc jeszcze kilka krajów spoza UE.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]