Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

W modelu postmodernistycznym człowiek jest aktywny na poziomie symbolicznym i praktycznym. Ponadto model symboliczny składa się z dalszych dwóch rodzajów aktywności: strategicznej i taktycznej: wybór interpretacji i dalsze symboliczne rozwiązywanie problemu w ramach przyjętej interpretacji. Stąd edukacja w modelu postmodernistycznym winna być znacznie bogatsza niż w modelu modernistycznym.

WIĘCEJ »

|
Aktualnie w nauce używane są dwa style rozwiązywania problemów: modernistyczny i postmodernistyczny zwany też ponowoczesnym. Nie wszyscy naukowcy zdają sobie sprawę z tego faktu, nie zawsze wystarczająco rozróżniają te modele i nie zawsze stosują właściwy. W tym i kilku następnych wpisach omówię oba style wskazując występujące pomiędzy nimi różnice.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]