Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy w Polsce reformę szkolnictwa podyktowaną wytycznymi Parlamentu Europejskiego . Jej ucieleśnieniem są rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które zmieniają dotychczasowe prawo oświatowe w celu przekształcenia oświaty na edukację skierowana na efekty. Dzięki podjętym pracom w Ministerstwie Edukacji Narodowej polski system oświaty stoi przed szansą wielkich i korzystnych zmian. Autorzy nowego prawa oświatowego bardzo dobrze wykonali swoją pracę. Jednakże w celu praktycznego przeprowadzenia reformy potrzebny jest jeszcze drugi etap zmian polegający na uzupełnieniu kompetencji metodycznych środowiska oświatowego.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]