Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

Z Unii Europejskiej wypłynęła propozycja dokonania reformy systemu edukacji. Reforma ta polega na przejściu z przekazywania treści wiedzy na osiąganie efektów, jakie pojawiają się w osobowości ucznia. Reformę tą można zrozumieć powierzchownie ? jedynie jako uzgodnienie poziomów wykształcenia w skali UE. W powierzchownym rozumieniu reformy prace, jakie należy wykonać polegają tylko na zamianie słów ? słowo ?wiedza? należy zastąpić słowami ?efekty kształcenia?. Czynności niezbędne do przeprowadzenia zmian polegają wówczas na innym sposobie rozliczania nauczycieli z ich pracy. Można przygotować im nowe tabelki, w które będą wpisywać, jakie osiągnęli efekty zamiast wpisywania, jakich treści uczyli.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]