Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

2010-10-26 15:38:09

Nauczyciel jako coach

Jeszcze funkcjonujący system edukacji przygotowuje człowieka do biernego i bezdyskusyjnego wykonywania z góry zadanych obowiązków i poleceń. Natomiast ważnym elementem współczesnego działania jest umiejętność samodzielnego funkcjonowania w sytuacjach o poszerzonej wolności, czyli stawiania sobie celów, podejmowania decyzji, pracy w zespole i nie tak kompetencji badawczych jak umiejętności wykorzystania dostępnej nam wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów. Dzisiaj ważnym jest wykazywanie postawy otwartości i odpowiedzialności za wykonywane zadanie, zdolność do kierowania osobami samodzielnie podejmującymi decyzje; zarządzanie konfliktem oraz twórcze rozwiązywanie problemów.

WIĘCEJ »

|
Na całym świecie i w naszym kraju dokonały się głębokie przeobrażenia w zakresie funkcjonowania gospodarki i państwa. W światowej gospodarce jesteśmy świadkami głębokiego procesu globalizacji i funkcjonowania w warunkach wielokulturowych. Szybko pogłębiana jest współpraca międzynarodowa a ponadto mają miejsce liczne migracje ludności z krajów o niskim rozwoju gospodarczym do krajów gdzie brakuje rąk do pracy. Proces globalizacji i dalszego narastania zjawiska tworzenia się społeczeństw wielokulturowych stawia przed pojedynczym człowiekiem nowe oczekiwania i nowe wyzwania. W społeczeństwach zachodnich proces ten ma swoją dynamikę i rozciąga się w dłuższym okresie czasu. Na społeczeństwo polskie silnie oddziałują światowe tendencje.

WIĘCEJ »

|
2010-10-13 10:55:28

Odpowiedź

Przepraszam Państwo za moją chwilową nieobecność na blogu wynikajacą z natłoku zajęć.

Chciałbym odnieść się do zarzutów wobec moich działań, które padły w komentarzach pod moim ostatnim wspisem. Zarzucono mi, jakobym "Na krwawicy ludzi zarobił na licznych przekrętach", czy "nie widział związanych z tą sytuacją [kryzysem uczelni] także zaniedbań etycznych (przede wszystkim) związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem swojego Państwa oraz zaniedbań etycznych względem otoczenia".

WIĘCEJ »

|
Trudno jest mi rozpoczynać XVII nowy rok akademicki w tej uczelni po takiej serii olbrzymich niepowodzeń. Jak wszyscy dobrze orientujemy się: utraciliśmy uprawnienia na dwóch kluczowych kierunkach informatyce i zarządzaniu, funkcjonowanie trzeciego ? realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego, i fotografia sami zawiesiliśmy. Dramatyczne chwile przeżywaliśmy z kierunkiem pedagogika. Kierunek ten w rankingach systematycznie uzyskuje 2 ? 3 miejsce w Polsce a w opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskaliśmy ocenę negatywną, dopiero po odwołaniu warunkową.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]