Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Blog
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Blog

W Polsce aktualnie wprowadzana jest reforma oświaty wynikająca z wdrażania dalszego ciągu karty bolońskiej Unii Europejskiej w postaci Europejskich Ram Kwalifikacji , kompetencji kluczowych i edukacji cało życiowej.

Jak dotychczas reforma przebiega prawidłowo. Zostało ustanowione odpowiednie prawo i nauczycielom została wskazana podstawa programowa, według której mogą samodzielnie kształtować prowadzone przez siebie lekcje. Nowa podstawa programowa daje przestrzeń do rozszerzenia treści edukacji do potrzebnej postaci. Znalazły się w niej także zalecenia, by wykorzystywać metody aktywizujące uczniów.

WIĘCEJ »

|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]