Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Gallery
Contact
Publications - Conferences in Poland

Duchowy Wymiar Człowieka.
Łódź 8 - 9 VI 2009. Paper presentation: Metodyka psychoterapii jako metodologia nauki po-postmodernistycznej.

Perspektywy Pedagogiki Podmiotu.
Łódź: 10-11 I 2007. Paper presentation: Podmiotowość rozumiana jako świadomość sprawczości.

III Ogólnopolska Konferencja Twórczości ? Kreatywność kluczem do sukcesu?.
Warszawa - Bronisławów: 21 X 2005. Paper presentation: Audyt jako sposób wspierania twórczych zachowań w firmie.

Konferencja Podmiotowości Procesów Społecznych.
Łódź: 27 XI 2003. Paper presentation: Między Homo Sovieticus a tradycją Solidarności.

2nd Polish Conference/II Ogólnopolska Konferencja ? Innowacje w Edukacji Akademickiej?.
Spała: 27-29 VI 2002. Paper presentation: Koncepcja uniwersytetu a podmiotowość człowieka.

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych i Kongres Uczelni Niepaństwowych.
Warszawa-Białystok: 29-30 IX 2001. Paper presentation: Koncepcja kształcenia podmiotowego wprowadzona w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.

IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny ? Pedagogika i edukacja wobec wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie.
Olsztyn: wrzesień 2001. Paper presentation: Założenia pedagogiki twórczości.

1st Polish Conference/I Ogólnopolska Konferencja ? Innowacje w edukacji akademickiej?. Spała: 25-27 VI 2001
Paper presentation: Świadomość podmiotowości.

Kultura w rozwoju społeczności lokalnej.
Łódź: kwiecień 2001r. Paper presentation: Wartości a wykraczanie poza posiadane możliwości człowieka.

II Krajowa Konferencja Naukowa ? Twórczość i wartości w działaniach praktycznych?.
Łódź: 23 III 2001. Paper presentation: Świadomość wartości drogą do zamierzonego ulepszania dokonywanych wyborów.

Skuteczność i etyczność działań. Konferencja Naukowa dla uczczenia 100-lecia prakseologii.
Warszawa: 29 X 1998. Paper presentation: Prakseologiczne ujęcie kategorii twórczości.

3rd Conference "Creativity in Practice" /III Konferencja "Twórczość w praktyce".
Zakopane:6-9 IX 1998. Paper presentation: The specifics of the Curriculum at the Higher School of Humanities and Economy in Lodz.

1st Polish Academic Conference/I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ? Twórczość jako wymiar sztuki kierowania?.
Kazimierz Dolny: 21-22 V 1994. Paper presentation: Zarządzanie innowacyjne - koncepcja R.Burnnsidea.

Problemy Psychologiczne i Pedagogiczne Dziecka Zdolnego i Możliwości Stymulowania Rozwoju.
Stara Dąbrowa - Warszawa: 18-19 II 1993. Paper presentation: Stymulowanie twórczego i harmonijnego rozwoju człowieka.

Wartości - Wolność - Odpowiedzialność. Konferencja Ogólnopolska.
Katowice: 17-18 VI 1993. Organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i UŚ. Paper presentation: Wartościowanie w sytuacjach twórczych.

XXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Łódź: 12 IX 1990. Paper presentation: Przebieg aktu twórczego. Prowadzony warsztat: Trening możliwości twórczych.

Active forms of education.
Spała: June 1990. Trening możliwości twórczych.

Between the thought and the gesture/Między myślą a gestem. Sesja naukowa.
Teatr Wielki w Łodzi: 18 V 1987. Paper presentation: Sztuka jako wzrastanie.

Polish Academic Conference/Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.? Ekonomiczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju wynalazczości.
Łódź 1986. Paper presentation: Wspomaganie rozwoju wynalazczości poprzez trening możliwości twórczych.