Makary Stasiak - strona prywatna polski english
Gallery
Contact
Publications - International conferences

EACI - 11: 11th European Conference on Creativity and Innovation. "Make it happen". Brussels: 28-30 X 2009.
Paper presentation:The structure of creative development training.

The 52nd Annual International Creative Problem Solving Institute. Chicago: 25-30 VII 2006.
Paper presentation: Audits - Engaging All Employers Creativity.

EACI-9: 9th European Conference on Creativity and Innovation ? Transformations?.
Bronisławów: 4-8 IX 2005. Paper presentation: Subject Centered Leadership.

The 15th International Meeting of University Administrators Conference.
Pekin: 22-26 VIII 2004. Paper presentation: The General Outline of University vs. Subjectivity of a Human Being.

The 50th Annual International Creative Problem Solving Institute.
NY Buffalo: 20-25 VI 2004. Paper presentation: Audit.

1st International Academic Conference ? Podmiotowość w Edukacji Ery Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego?.
Trzcianka: 11-12 XII 2003. Paper presentation: Podmiotowość a sprawność działania grup społecznych.

The International Conference ? Eastern European Countries and the Challenges of Globalization?.
Poznań: 23-25 I 2003. Paper presentation: The Heritage of Solidarity.

The 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values.
Warsaw: 24-27 VI 2002. Paper presentation: Achieving Success Through Wilful Creativity.

Conference ? IDEA SAFARI?.
Enschede: 9-12 XII 2001. Wystawiana prezentacja: M.K.Stasiak, Achieving success through willful creativity.

6th International Conference ? Twórczość w biznesie i edukacji?.
Łódź: wrzesień 2001. Paper presentation: Theory of Subjective Education Put into Practice at the Academy of Humanities and Economics in Lodz.

International Conference ? Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnoza. Metodyki.?
Warszawa - Konstancin: 15-17 V 2001. Paper presentation: Nauczanie wiedzy a kształcenie dyspozycji podmiotowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.

Vth International Conference ? Twórczość w biznesie i edukacji?.
Zakopane: wrzesień 2000. Paper presentation: Subject Conscious of His Subjectivity and His Wilful Creative Acting.

IVth International Conference ? Twórczość w biznesie i edukacji?.
Zakopane: wrzesień 1999.Paper presentation: The Autonomous Human Being and Activity Awareness.

International Conference ? Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Koncepcje. Problemy. Perspektywy.?
Warszawa - Konstancin: 19-21 V 1997. Paper presentation: Kształtowanie umiejętności twórczych.

IInd International Conference ? Edukacja Alternatywna. Dylematy teorii i praktyki.?
Łódź: 12-14 X 1995. Paper presentation: Założenia do klasycznej i alternatywnej formy edukacji.

International Conference ? Edukacja Alternatywna - Dylematy Teorii i Praktyki.?
Dobieszków: 15-17 X 1992. Plakat: Przez akt twórczy do wolności.

International Conference ? Rozwój i metody stymulacji twórczej osobowości?.
Łódź - Uniejów: 20-23 V 1992. Paper presentation: Kierunki badań nad twórczością.

EACI-3: The 3rd European Conference on Creativity and Innovation ? Learning from Practice?.
Nordwijk am Zee: 15-18 XII 1991. Paper presentation: In Front of Values.

The 2nd International Conference on Work Values in Managerial Activities, in Forecasting and in Shaping of Manpower.
Prague, 19-22 VIII 1990. Paper presentation: The Concept of Creativity Valuation.

EACI-2: The 2nd European Conference on Creativity and Innovation ? Learning from Practice?.
Nordwijk am Zee: 10-13 XII 1989. Paper presentation: The Process of the Creative Act

Creativity in Practice. An International Conference on Creative Management, Problem-Solving, Consuting.
Sulejów: czerwiec 1989. Wygłoszone referaty: 1.How to Teach Trainers of Creative Abilities? 2.Wilful Creativity. Prowadzony trening: Training of Creative Abilities.

I International Conference on Work Values. Budapeszt: 26-29 VI 1988.
Paper presentation: The Circular Structure of Creative Acting.